Lopinavir / Ritonavir Kombinasyonunun COVID-19 Tedavisindeki Rolü Nedir?

0
956

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarla, COVID-19’a karşı potansiyel etkinliği olabilecek 30’dan fazla ajan ortaya koyulmuştur. Bu ajanların bazıları klinik çalışmalarda hızlı bir şekilde test edilmiş ve COVID-19’a karşı interferon a (IFN-a), lopinavir / ritonavir, klorokin fosfat, ribavirin ön etkinlik gösterdiği bildirilmiştir.

Kaynak: Sky News

COVID-19 Tanı ve Tedavi Planı kılavuzunun 5. baskısında, COVID-19’un tedavisi için IFN-α, lopinavir / ritonavir ve ribavirin dahil antiviraller önerilmektedir. Klorokin fosfat ve arbidol (umifenovir), klinik çalışmaların ön sonuçlarına dayanarak kılavuzun altıncı baskısına dahil edilmiştir.

lopinavir ritonavir coronavirus ile ilgili görsel sonucu
Ancak, şimdiye kadar COVID-19 için geliştirilen spesifik terapötik ajanlar yoktur.

Lopinavir / Ritonavir

HIV proteaz inhibitörleri olan lopinavir ve ritonavir kombinasyonu (Kaletra) antiviral ilaç adaylarından birini oluşturmaktadır. 3CL proteazına karşı etkili olan lopinavir, SARS-CoV-2’ye karşı ılımlı bir antiviral etkiye sahiptir.

İlacın biyo-yararlanımını artıran ritonavir ile birlikte, MERS tedavisi için klinik deneylerde yer almıştır. Ritonavir, sitokrom P450’nin inhibisyonu yoluyla lopinavir’in plazma yarı ömrünü arttırarak lopinavir’in biyoyararlanımını arttırır.

Lopinavir / ritonavirin in vitro ve klinik çalışmalarda anti-SARS-CoV aktivitesine sahip olduğu gösterilmiştir. Lopinavir / ritonavir i özellikle ön plana çıkaran durum, yaygın olarak bulunabilmesi ve hemen reçete edilebilmesidir. Aslında bu ajanın COVID-19’a karşı kullanıldığı birkaç vaka raporu ve vaka serisi vardır, ancak ne kadar etkili olduğu net değildir.

Bir çalışmada ribavirin ile tedavi edilen ciddi akut solunum sendromu (SARS) ile 111 hasta ve lopinavir / ritonavir ve ribavirin ile tedavi edilen 41 SARS hastası karşılaştırıldı; kombine tedavi ile tedavi edilen hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve ölüm riski daha düşüktü.

Wuhan çalışması

18 Mart’ta NEJM’de yayınlanan salgının merkez üssü Wuhan’da yapılan randomize, kontrollü bir çalışmada, COVID-19 hastalarında lopinavir / ritonavirin kombinasyonunun etkinliği test edildi.

Oksijen doygunluğu % 94 ve altında olan 160 hasta verisi elde edilmeye çalışılan araştırmada, lopinavir + ritonavir ikilisi katılımcılara rastgele verilmişti. (Lopinavir / ritonavir dozu 400 mg / 100 mg, günde 2 kez 14 gün boyunca uygulanmıştır.)

Aslında bu kahramanca bir çabaydı, çünkü hastalığın görülme riskinin en yüksek grup olduğu olan Hubei Eyaleti’ndeki sağlık çalışanları ezici bir salgında hasta bakımı sağlarken, son derece zor olan yüksek kaliteli klinik araştırma verileri de topluyorlardı. Hatta ekip sadece başarılı olmakla kalmamış, ayrıca hedeflenenden daha fazla hasta (199) dahil etmeyi de başarmıştı.

Bu randomize çalışma, klinik iyileşme süresinin iki grup arasında farklı olmadığını göstermiştir. 28. gündeki mortalite oranı lopinavir / ritonavir için standart bakıma kıyasla (% 19.2’ye karşı % 25) sayısal olarak daha düşüktü, ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı.

Ne yazık ki, deneme sonuçları tam olarak istenileni veremedi. Ancak lopinavir + ritonavir ikilisinin kullanıldığı grupta daha az ölüm meydana gelmişti. İkincil olarak, lopinavir + ritonavir ilaçları virüsün bulaştırıcılık yükünü baskılayamıyordu.

Favipiravir’in, virüsün çoğalmaya başladıktan sonra iyi etki etmediği gibi veya yaygın olarak kullanılan antivirallerden (oseltamivir) bilinen bir özelliğidir, ne kadar erken dönemde alınırsa o kadar etkilidirler.

Aynı sınırlamalar, HIV ilacı olarak geliştirilen antiretroviral sınıfından ilaçlar olan lopinavir ve ritonavirin bir kombinasyonunu kullanan koronavirüs hastalarını içeren çalışmalarda da tespit edildi.

Çalışmada iki önemli zorluk mevcuttu; birincisi, ekip zorlu bir hasta grubu seçmişti: çalışmaya alınan hastalarda enfeksiyon yönünden geç kalınmıştı ve halihazırda önemli miktarda doku hasarları vardı. İkincisi, lopinavir SARS-CoV-2’ye karşı özellikle güçlü değildi.

Lopinavir + ritonavir, COVID-19 hastalarında oldukça etkili görünmese de çalışmanın bizler için umut verici, yani salgın koşullarında dahi hızla yürütülebilen, yüksek kaliteli randomize klinik çalışmaların mümkün olmasıdır. Araştırmalar devam ettikçe elimizde güçlü silahların olacağı açıktır.

Sağlıklı ve Mutlu Kalın

Kaynakça

1. Cao B, Wang Y, Wen D, et al. A trial of lopinavir–ritonavir in adults hospitalized with severe Covid-19. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282.

2.Updated: Mar 23, 2020 – Author: David J Cennimo, MD, FAAP, FACP, AAHIVS; Chief Editor: Michael Stuart Bronze, MD et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment & Management. emedicine.medscape.com/article/2500114-treatment

3. Ozdogan M. Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) TEDAVİSİ ve Yönetimi – Umut veren yeni araştırmalar, drozdogan.com/koronavirus-hastaligi-2019-covid-19-tedavisi-ve-yonetimi-umut-veren-yeni-arastirmalar/

4. Chu CM, Cheng VCC, Hung IFN, Wong MML, Chan KH, Chan KS, Kao RYT, Poon LLM, Wong CLP, Guan Y, Peiris JSM, Yuen KY. Role of lopinavir/ritonavir in the treatment of SARS: Initial virological and clinical findings. Thorax. 2004; 59:252-256.

5.  Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Novel Coronavirus-induced Pneumonia, The 6th ed. http:// www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/8334a8326d d94d329df351d7da8aefc2/files/b218cfeb1bc54639af227f9 22bf6b817.pdf (accessed February 23, 2020). (in Chinese).

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Doktora eğitimimi Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda 2019 yılından bu yana devam ettirmekteyim. Sağlığın ve tedavilerin olduğu birçok konuya ilgi duymakta ve alanım dahilinde birçok yazıyı sizlere aktarmaktayım. Sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmanın çok kolay olduğu, ancak doğru bilgiye ulaşmanın çok zor olduğu bu dönemde, sizlere en güvenilir bilgiyi en doğru şekilde aktarmayı hedefim ve vazifem olarak görüyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz