Yeni koronavirüs hastalığında (COVID-19): Hidroksiklorokin ve Azitromisin tedavisi

0
1094

20 Mart’ta International Journal of Antimicrobial Agents‘ta yayınlanan bir çalışmada Hidroksiklorokin(HCQ) ve Azitromisin (AZT) kombinasyonunun, COVID-19 hastalarında nazofarengeal(geniz-burun sürüntüsü) viral yükü üzerindeki etkileri incelendi.

Yakın tarihli bir makalede, Klorokin ve Hidroksiklorokin’in SARS-CoV-2(COVID-19) üzerinde etkili olduğu in-vitro (hücre kültürü) denemelerde bildirilmiştir. Hidroksiklorokin yüksek dozlarda Klorokin’e göre daha tolere edilebilir. Bilindiği üzere bu ilaçlar sıtma tedavisinde antimalaryal olarak piyasa sürülmüş ve daha sonra farklı hastalıkların tedavisinde de kullanımı yaygınlaşmıştır.

Azitromisin, Zika ve Ebola’da ciddi solunum enfeksiyonlarını önlediği bilinmektedir. HCQ ile tedavinin yanında AZT eklenmesinin en önemli nedeni süper enfeksiyon riskinin önlenmesidir. (süper enfeksiyon; viral enfeksiyona bakteriyal enfeksiyonun da eklenerek şiddetlenmesi)

Fransa, 22 Mart itibariyle 14000’ten fazla COVID-19 vakasına ve 500’den fazla kayba sahiptir ve diğer ülkelerde olduğu gibi semptomatik hastaları tedavi etmek için etkili bir tedaviye ihtiyaçları vardır.

Marsilya Çalışması

Fransa’nın Marsilya kentindeki Akdeniz Enfeksiyon Üniversitesi Hastanesi’nden bir araştırma ekibi, HCQ’nun ve AZT’nin yeni koronavirüs (COVID-19) hastalarındaki etkisini incelediler.

Araştırmanın detaylarına bakacak olursak; bu araştırmaya PZR(polimeraz zincir reaksiyonu) ile pozitif olduğu belirlenmiş 42 COVID-19 hastası seçildi. Her gün hastaların nazofarengeal numuneleri test edildi ve standart muayeneleri yapıldı. Seçilen hastalardan biri kaybedildi, birkaçı tedaviyi yarıda bıraktı ve diğer birkaçı da 2. veya 3. günde nazofarengeal numuneleri PZR negatif olduğu için toplamda 6 hasta dahil edilmedi.

Toplam 36 hastadan 16’sı kontrol grubu olarak seçildi ve kalan 20 hastadan 6’sı HCQ+AZT ile, 14’ü sadece HCQ ile olmak üzere ayrı ayrı tedavi edildi. Kontrol grubunun yaş ortalaması 37 iken tedavi grubunun yaş ortalaması 51’di. Gruplar arasında klinik durum veya semptomlar açısından önemli bir fark olmadığı belirtildi.

Asemptomatik hastaların oranı %16.7, ÜSYE(Üst solunum yolu enfeksiyonu) olan hastaların oranı %61.1, ASYE(Alt solunum yolu enfeksiyonu) olan hastaların oranı %22.2 olarak gösterildi. Hastalar 14 gün boyunca takip edildi.

İlk olarak 6 günlük tedavi periyodunda, kontrol grubu ile sadece HCQ ile tedavi edilen hastalar arasındaki ilişki incelendi. HCQ ile tedavi edilen 20 hastadan 10’unun nazofarengeal numuneleri negatif çıkarken kontrol grubundaki 16 hastadan sadece 1’i iyileşti.

Şekil 1: Hidroksiklorokin tedavisi grubunun kontrol grubu ile karşılaştırılması

Daha sonra HCQ ile tedavi edilen hastalardan 6’sına süper enfeksiyonu önlemek için AZT uygulandı. 6 gün sonunda sonuçlar değerlendirildi.

İlginç bir şekilde (HCQ+AZT) ilaç tedavisini alan 6 hastanın tamamı iyileşti. Sadece HCQ ile tedavi edilen 14 hastadan 8’i iyileşebildi.

Şekil 2: Hidroksiklorokin ve Hidroksiklorokin+Azitromisin tedavi grubunun kontrole göre ve kendi arasında karşılaştırılması

Sonuç olarak

Hidroksikolorokin ile Azitromisin kombinasyonunun sinerjistik etkisi gösterilse de çalışmanın zayıf tarafı 36 hasta gibi az sayıda hasta üzerinde denenmiş olmasıdır. Ayrıca iki ilacın kombinasyonunda her bir ilacın potansiyel riskleri de bulunmaktadır. Örneğin; HCQ, retinopati (görme bozukluğu) gibi birçok ciddi yan etkilere sahiptir ve yüksek dozları tolere edilemeyebilir. Ayrıca her iki ilaç da kalpte QT süresine etki ederek kalpte aritmi (ritim bozukluğu) yapabilir. Bu yüzden doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Sağlıklı ve Mutlu Kalın…

Kaynak

P Gautret, J.C.Lagier et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial, Int. J. of Antimicrobial Agents (2020), pp. 10-5949

M Wang, R Cao, L Zhang, X Yang, J Liu, M Xu, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro Cell Res (2020), pp. 10-0282

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Doktora eğitimimi Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda 2019 yılından bu yana devam ettirmekteyim. Sağlığın ve tedavilerin olduğu birçok konuya ilgi duymakta ve alanım dahilinde birçok yazıyı sizlere aktarmaktayım. Sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmanın çok kolay olduğu, ancak doğru bilgiye ulaşmanın çok zor olduğu bu dönemde, sizlere en güvenilir bilgiyi en doğru şekilde aktarmayı hedefim ve vazifem olarak görüyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz